Върни се горе

Държавните здравни инспектори от регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (бившите ХЕИ) са извършили 38 289 проверки в 36 362 обекта в страната по изпълнение на мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене и злоупотребата с алкохол през месец февруари.

По чл. 54 от Закона за здравето, който забранява продажбата на алкохолни напитки, са извършени 7559 проверки в 7503 обекта.

По чл. 55 от Закона за здравето, който регулира рекламата на алкохолните напитки, регионалните инспекции са извършили 4091 проверки в 3844 обекта.

По чл. 56 от Закона за здравето, който забранява тютюнопушенето на обществените места, в обществения транспорт и закритите работни места, са проверени 25 015 обекта.В резултат на извършените 26 639 проверки са издадени 4790 предписания и 70 наказателни постановления на обща стойност 4790 лв. От тях 46 са на физически лица, а 24 - на собственици и работодатели.

Контролните органи са проверили над 240 превозни средства.

Най-много наказателни постановления са издадени в Търговище – 14, на обща стойност 990 лв.

Най-честата причина за налагане на глоби е липсата на заповеди за спазване на наредбата и пушенето в неразрешени за целта места. Обектите, в който най-често са установени нарушения, са заведения за обществено хранене и развлечения, места за отдих и настаняване, лечебни и здравни заведения, читалища, учебни и детски заведения, интернет клубове и закрити работни места.

Сподели в: