Върни се горе

За реализиране на дейности по Компонент 4 на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” – “Поддържане на ниско ниво на разпространение на ХИВ инфекцията сред лицата, употребяващи венозно наркотици”, до момента са отпуснати 375 000 щатски долара, а предоставените оборудване и медицински консумативи са на стойност 196 000 долара. Дейностите по компонента се реализират от неправителствени организации. Методологически семинар за обучение на техни екипи по работа на терен с интравенозни наркомани се провежда от 14 до 16 септември в София.

В тридневната среща ще вземат участие обучаващи експерти, координаторите и сътрудниците на екипите от 10-те града, в които се реализира този компонент от Програмата “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” - общините Бургас, Варна, Русе, Плевен, София, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Пловдив.

Неправителствените организации, които изпълняват дейностите по компонента, са: фондация „Обществен благотворителен фонд” (Благоевград), сдружение „Доза обич” (Бургас), фондация „За по-добро психично здраве” (Варна), фондация „Регионален фонд – ИГА” (Пазарджик), фондация „Панацея 97” (Пловдив), фондация „Инициатива за здраве” (София), Областен съвет на БЧК – Кюстендил, Областен съвет на БЧК – Русе и фондация „ПУЛС” (Перник).

Програмата “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” започна през юли 2003 г. Тя се изпълнява от Министерството на здравеопазването и се финансира с 6,8 млн. долара безвъзмездна помощ за периода 2003-2005 г. от Глобалния фонд на ООН за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. Програмата цели запазване на ниското ниво на разпространение на ХИВ/СПИН у нас. Осемте й компонента са насочени към доизграждане на съществуващите структури, получаване на надеждна картина на разпространението на инфекцията, провеждане на специфични програми за превенция сред най-уязвимите групи и предоставяне на лекарства и грижи на хората, живеещи с вируса.

Основните дейности, които се осъществяват по Компонент 4 от програмата - “Поддържане на ниско ниво на разпространение на ХИВ инфекцията сред лицата, употребяващи венозно наркотици”, включват изграждане на 5 дневни центъра за консултиране на лица, употребяващи наркотици и техните семейства и близки; подготовка на кадри за работа с интравенозни наркомани; създаване на мрежа между 10 различни региона в страната за работа с употребяващи наркотици; провеждане на здравно образователни сесии и регулярно снабдяване с информационни материали, презервативи, лубриканти, обмяна на еднократни игли и спринцовки; осигуряване на достъпни медицински услуги за лечение на ХИВ/СПИН и полово-предавани болести.

Участниците в семинара ще бъдат запознати с особеностите на работата на терен сред интравенозните наркомани, ще се обмени опит от най-добрите практики в подхода за намаляване на здравните щети сред тази рискова група, като работа по обмена на игли и спринцовки, тестуването за СПИН и полово-предавани инфекции, начини за изследване на рисковото поведение сред употребяващите наркотици.

Сподели в: