Върни се горе

   В България няма болен от туберкулоза, който да не се лекува поради липса на медикаменти. Това съобщи на пресконференция на Министерството на здравеопазването проф. Милко Милчев, национален консултант по фтизиатрия. Туберкулостатични медикаменти за 650 хиляди лева е осигурило за тази година Министерството на здравеопазването, като са предвидени повече лекарства от очакваните потребности, допълни той.

   Туберкулозата е социално заболяване, чието разпространение се определя от социално-икономическите условия на живот, каза заместник-министър доц. Петър Тенчев. Това обуславя и по-широкото разпространение на заболяването сред компактните групи ромско население, лицата в местата за лишаване от свобода, в различните видове социални заведения и пр. Новооткритите заболявания по региони са Враца – 72,7%; Сливен – 68,7%; София област – 60,4%; Ямбол 76,6%, допълни той.По предварителни данни за 2001г. в страната са открити 3 785 нови случаи с туберкулоза това включва белодробните и извънбелодробните форми на заболеваемостта .Отчетена е една заболеваемост от 46,5 на 100 000 население. На диспансерен отчет към момента се водят 15 057 лица или отчетена болестност 184,7 на 100 000 население. От новооткритите случаи на туберкулоза през 2001г ., бацилоотделителите са в 1 504, като до края на третия месец на годината са обезбацилени 1 392, каза доц. Тенчев. Приета е Национална програма за профилактика, ранна диагностика и лечение на туберкулоза в Република България за периода 2000 – 2003г., чиято основна цел е ограничаване на туберкулозната епидемия и произтичащите от нея последствия. През 2000г. министерството е предоставило на многопрофилни болници за активно лечение анагажирани с лечението на туберкулоза 5 противотуберкулозни продукта изчислени за шестмесечен курс.

   В рамките на борбата която се провежда с туберкулозата в новия бюджет на министерството е планирано 5,4% увеличение за съответните лечебни заведения, заяви доц. Тенчев.

   Фактът, че в последните 10-15 години се увеличи заболеваемостта от туберкулоза не само в слаборазвитите държави, но се превърна в проблем и за икономически развитите такива в Европа и в САЩ показва, че в разпространението на заболяването се наместват и други фактори – увеличената устойчивост към прилаганите лекарствени средства, по-свободното движение на хора през границите, широкото разпространение на наркотици, увеличаване на заболеваемостта от СПИН и пр.

   В европейските държави броя на туберкулозно болните варира от 9 до 18 на 100 хиляди. Броят на болните у нас е три пъти по-малък в сравнение с Румъния, като много туберкулозно болни има и в Молдова, Русия и Прибалтийските страни.

   Борбата с туберкулозата е приоритет на БЧК още от началото на 20 век, това съобщи д-р Димитрова представител на БЧК. Основната помощ се е състояла в изграждане на материална база, като организацията е построила първите павилиони за лечение на туберкулозно болните. Също така, БЧК е изградил първите селища за лечение на туберкулозно болни деца, той е основоположник и на първото дружество за лечение на туберкулозата, допълни тя. Благодарение на четиригодишното сътрудничеството с Гръцкия червен кръст, гръцкото правителство осигурява парични средства за лечение на туберкулозно болни в страната в продължение като са реализирани три фази от 1999г до 2001г., съобщи д-р Димитрова.

Сподели в: