Върни се горе

На тази дата преди 121 години немският микробиолог Роберт Кох откри причинителя на страшната болест – микобактерията на туберкулозата, за което бе отличен с Нобелова награда.

Преди 10 години Световната здравна организация обяви туберкулозата за глобална заплаха за човечеството. В много държави са разработени програми за ограничаване на заболяемостта от туберкулоза и осъвременяване на нейното лечение. Първата национална програма за профилактика, ранна диагностика и лечение на туберкулозата у нас стартира през 1997-98 г.

Тази година Световният ден за борба с туберкулозата се провежда под наслов ”ДОТС ме излекува, ще излекува и вас”. ДОТС е стратегия за директно обсервирана терапия, довела до поврат в контрола на заболяването. Основното в подхода е във всички страни да се приеме стандартизиран, ефективен краткосрочен курс на лечение на всички болни от туберкулоза, като се акцентира на терапията на пациентите с положителна бактериоскопия.

През 2003 г. се отбелязва преминаването на критичната точка в съвременния контрол на заболяването. По препоръка на СЗО все повече държави възприемат ДОТС-стратегията като основа на своите програми за борба с това заболяване. По данни на СЗО от 2000 г тя е внедрена в 148 страни по света /в 34 от 51 европейски държави/. У нас пилотната фаза на програмата стартира през 1998 г. със съдействието на Швейцарско-Българското сдружение и Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество. До момента са обхванати 23 области, като до края на годината ще бъде въведена на територията в цялата страна.

През последните 3-4 години България отчита ограничаване на нарастването на новооткритите случаи. Националната програма за профилактика, ранна диагностика и лечение на туберкулозата е на централно финансиране, което гарантира осигуряването на необходимите медикаменти. От 2000 г Министерство на здравеопазването ежегодно закупува и предоставя по централна доставка на специализираните лечебни заведения и структури противотуберкулозни лекарствени продукти за 6-месечно лечение на новооткритите болни. От началото на Програмата, за периода 2000-2002 г вкл., МЗ е закупило противотуберкулозни медикаменти на стойност за над 2 000 000 лв. За същия период от време е закупена и предоставена на лечебната мрежа диагностична апаратура за над 2,5 млн.лв.

Сподели в: