Върни се горе

До края на юни Министерството на здравеопазването ще оказва консултативна помощ на собствениците на заведения за привеждането на обектите в съответствие с новите разпоредби

От началото на годината досега органите на държавния санитарен контрол са извършили около 14 000 проверки по спазването на Наредбата за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони на закритите обществени места и работни помещения.Това съобщи заместник-министърът на здравеопазването д-р Любомир Куманов на проведената днес, 19 януари, пресконференция.

Издадени са 8319 предписания за привеждане на обектите в съответствие с новите изисквания и са съставени66 акта за нарушения. Данните сочат, че най-честите нарушения са в заведенията за обществено хранене (30). Най-много санкции са наложени в Благоевград (31), последван от градовете Варна (21), Търговище (8), Добрич (3), Стара Загора (2) и София (1). С цел разясняване на прилагането на новите разпоредби за тютюнопушенето на обществени места са проведени над 400 срещи с представители на браншовите организации, медийни прояви, пресконференции и др.

Политиката на МЗ е насочена към провеждане на разяснителна и консултативна дейност сред собствениците как да приведат своите заведения в съответствие с новите нормативни изисквания, заяви д-р Куманов. МЗ е отпечатало и е разпространило сред представителите на бизнеса у нас новата наредба.

Започналият процес е част от европейската и световната практика, при който се търси баланс между интересите на пушачите и непушачите, между здравето и бизнеса. За да бъде успешен той, има нужда от подкрепата както на бизнеса, така и на обществото, заяви заместник-министърът на икономиката г-н Димитър Хаджиниколов на проведената пресконференция.

Пристъпването към ограничителните мерки се налага поради факта, че тютюнопушенето е водещ рисков фактор, увреждащ човешкото здраве, подчерта заместник-министърът на здравеопазването д-р Любомир Куманов.

Данните за тютюнопушенето у нас са тревожни. От 2001 г. България е на трето място в света по потребление на цигари, съобщи д-р Куманов. Среднодневното количество на изпушвани цигари се движи от 41, 6 млн. цигари през 1985 г., 51,4 млн. през 1990 г. и 68 млн. през 2001 г. Средногодишно на човек от населението се падат 9 цигари. Изключително тревожна е тенденцията за увеличаване на тютюнопушенето при младите хора.По данни на Националния статистически институт броят на пушачите на възраст над 16 години е 35,6% през 1996 г., през 2001 г. – 40,5%, като увеличението е главно за сметка на редовните пушачи (27-33 % от населението у нас).

Долната възрастова граница на започващите да пушат е под 13 години. При младежите до 16 години броят на пушещите момичета е 42%, а на момчетата 31%. Д-р Куманов подчерта и сериозността на проблема с пасивното тютюнопушене при децата. Той посочи, че 69% от децата са изложени на пасивно тютюнопушене

По данни на Световната здравна организация рискът от инфаркт при пушачите е с 10-15 пъти по-висок, от мозъчен инсулт – от 2 до 4 пъти, а от белодробен рак - с 8 до 15 пъти.

Анализът на изпълнението на Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето 2002-2005 г., показва, че промотивната и възпитателната дейност трябва да бъде подкрепена и с административни мерки, които да защитят правата на непушещите.

До края на 2005 г. ще бъде приета нова програма за ограничаване на тютюнопушенето, която ще започне да действа от началото на следващата година, съобщи д-р Маша Гавраилова, началник отдел в МЗ и координатор на Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето. Предвижда се основните дейности, които ще залегнат в програмата, да бъдат насочени главно към децата и учениците. Те ще включват по-атрактивни мероприятия като клипове, игри, съвместни дейности с интернет клубове, обучение от връстници на връстници, програми, които се провеждат в отделни училища и др.

По данни на МЗ в рамките на кампаниите за отказване от тютюнопушенето, които се провеждат всяка година под мотото “Спри и спечели”, 67% от пожелалите са постигнали положителен резултат. През миналата година около 600 души са преминали през консултативните кабинети за преодоляване на тютюневата зависимост.

Сподели в: