Върни се горе

Проект на Наредба за дейностите по здравно консултиране, профилактични прегледи и изследвания на лица, навършили 16 години, за които не е необходимо съгласието на родителя или попечителя

Проект на Наредба за дейностите по здравно консултиране, профилактични прегледи и изследвания на лица, навършили 16 години, за които не е необходимо съгласието на родителя или попечителя
Период на обществената консултация: 10.05.2018 г. до 08.06.2018 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg
PDF файл, 280,6 KB, качен на 09.05.2018

pdf document

Мотиви
PDF файл, 362,3 KB, качен на 09.05.2018

pdf document

Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на Национална здравна карта на Република България

Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на Национална здравна карта на Република България
Период на обществената консултация: 24.04.2018 г. до 23.05.2018 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: dpetrov@mh.government.bg
PDF файл, 275,3 KB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 1
PDF файл, 1,2 MB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 2
PDF файл, 1,3 MB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 3
PDF файл, 1,4 MB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 4
PDF файл, 1,2 MB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 5
PDF файл, 878,7 KB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 6
PDF файл, 1,2 MB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 7
PDF файл, 940,6 KB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 8
PDF файл, 959,4 KB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 9
PDF файл, 956,9 KB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 10
PDF файл, 961,8 KB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 11
PDF файл, 1,0 MB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 12
PDF файл, 971,3 KB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 13
PDF файл, 1,3 MB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 14
PDF файл, 891,2 KB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 15
PDF файл, 1,3 MB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 16
PDF файл, 2,1 MB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 17
PDF файл, 869,7 KB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 18
PDF файл, 1,1 MB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 19
PDF файл, 867,3 KB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 20
PDF файл, 1,0 MB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 21
PDF файл, 1,0 MB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 22
PDF файл, 1,4 MB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 23
PDF файл, 3,3 MB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 24
PDF файл, 1,3 MB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 25
PDF файл, 888,0 KB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 26
PDF файл, 1,2 MB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 27
PDF файл, 968,5 KB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 28
PDF файл, 884,7 KB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 29
PDF файл, 3,7 MB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 30
PDF файл, 37,5 MB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 31
PDF файл, 10,0 MB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 32
PDF файл, 78,0 MB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 33
PDF файл, 1,2 MB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 34
PDF файл, 313,9 KB, качен на 23.04.2018

pdf document

Приложение 35
PDF файл, 15,0 MB, качен на 23.04.2018

pdf document

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2017 г.

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Неврохирургия“

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Неврохирургия“
Период на обществената консултация: 19.04.2018 г. до 18.05.2018 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:naltankova@mh.government.bg
PDF файл, 935,0 KB, качен на 18.04.2018

pdf document

Мотиви
PDF файл, 433,2 KB, качен на 18.04.2018

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2009 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2009 г.
Период на обществената консултация: 19.04.2018 г. до 18.05.2018 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 421,3 KB, качен на 18.04.2018

pdf document

Мотиви
PDF файл, 183,3 KB, качен на 18.04.2018

pdf document

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Образна диагностика”

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Образна диагностика”
Период на обществената консултация: 18.04.2018 г. до 17.05.2018 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: tgenkova@mh.government.bg
PDF файл, 433,9 KB, качен на 17.04.2018

pdf document

Мотиви
PDF файл, 401,5 KB, качен на 17.04.2018

pdf document

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройство и организация на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройство и организация на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи
Период на обществената консултация: 18.04.2018 г. до 17.05.2018 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: tgenkova@mh.government.bg , ekuneva@mh.government.bg
PDF файл, 307,1 KB, качен на 17.04.2018

pdf document

Частична оценка на въздействието
PDF файл, 413,4 KB, качен на 17.04.2018

pdf document

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г.

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г.
Период на обществената консултация: 04.04.2018 г. до 17.04.2018 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg
PDF файл, 621,7 KB, качен на 03.04.2018

pdf document

Мотиви
PDF файл, 189,8 KB, качен на 03.04.2018

pdf document

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда


Период на обществената консултация: 30.03.2018 г. до 28.04.2018 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: dzk@mh.government.bg
PDF файл, 186,7 KB, качен на 29.03.2018

pdf document

Мотиви
PDF файл, 237,5 KB, качен на 29.03.2018

pdf document

Предварителна оценка на въздействието
PDF файл, 532,9 KB, качен на 29.03.2018

pdf document

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите