Върни се горе

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда


Период на обществената консултация: 30.03.2018 г. до 28.04.2018 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: dzk@mh.government.bg
PDF файл, 186,7 KB, качен на 29.03.2018

pdf document

Мотиви
PDF файл, 237,5 KB, качен на 29.03.2018

pdf document

Предварителна оценка на въздействието
PDF файл, 532,9 KB, качен на 29.03.2018

pdf document

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Проект на Постановление за приемане на Наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди

Проект на Наредба за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствените продукти

Проект на Наредба за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Мотиви
PDF файл, 240,7 KB, качен на 14.02.2018

pdf document

Приложение 1
PDF файл, 323,0 KB, качен на 14.02.2018

pdf document

Приложение 2
PDF файл, 463,8 KB, качен на 14.02.2018

pdf document

Приложение 3
PDF файл, 376,1 KB, качен на 14.02.2018

pdf document

Приложение 4
PDF файл, 572,3 KB, качен на 14.02.2018

pdf document

Приложение 5
PDF файл, 535,4 KB, качен на 14.02.2018

pdf document

Приложение 6
PDF файл, 264,5 KB, качен на 14.02.2018

pdf document

Приложение 7
PDF файл, 549,4 KB, качен на 14.02.2018

pdf document

Приложение 8
PDF файл, 311,5 KB, качен на 14.02.2018

pdf document

Приложение 9
PDF файл, 2,2 MB, качен на 14.02.2018

pdf document

Приложение 10-12
PDF файл, 321,0 KB, качен на 14.02.2018

pdf document

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

Проект за Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Кардиохирургия“

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Урология“

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2006 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Трансфузионна хематология“