Върни се горе

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции

Наредба № 2 от 5 февруари 2018 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване

Наредба № 2 от 5 февруари 2018 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 13, от дата 09.02.2018 г.
PDF файл, 374,7 KB, качен на 14.02.2018

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 11, от дата 02.02.2018 г.
PDF файл, 199,3 KB, качен на 14.02.2018

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за изискванията към използване на добавки в храните

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за изискванията към използване на добавки в храните
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 11, от дата 02.02.2018 г.
PDF файл, 194,6 KB, качен на 13.02.2018

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2011 г.
за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории

Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 11, от дата 02.02.2018 г.
PDF файл, 239,9 KB, качен на 13.02.2018

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2002 г. за изискванията към използването на екстракционни разтворители при производството на храни и хранителни съставки

Наредба № 1 от 22 януари 2018 г. за физиологичните норми за хранене на населението

Наредба № 1 от 22 януари 2018 г. за физиологичните норми за хранене на населението
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 11, от дата 02.02.2018 г.
PDF файл, 473,9 KB, качен на 13.02.2018

pdf document

Наредба за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето – десета ревизия

Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации
Издадена от Министъра на здравеопазването и Министъра на земеделието и храните, брой: 7, от дата 19.01.2018 г.
PDF файл, 235,9 KB, качен на 19.01.2018

pdf document

Приложение № 1 към чл. 9, ал. 4
PDF файл, 1,4 MB, качен на 19.01.2018

pdf document

Приложение № 2 към чл. 9, ал. 4
PDF файл, 1,4 MB, качен на 19.01.2018

pdf document

Приложение № 3 към чл. 12, ал. 1
DOCX файл, 13,6 KB, качен на 19.01.2018

docx document

Приложение № 4 към чл. 14, ал. 1, т. 11
DOCX файл, 14,0 KB, качен на 19.01.2018

docx document

Приложение № 5 към чл. 15, т. 6
DOCX файл, 19,0 KB, качен на 19.01.2018

docx document

Наредба за отменяне на Наредба № 3 от 2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

Наредба за отменяне на Наредба № 3 от 2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 7, от дата 19.01.2018 г.
PDF файл, 182,9 KB, качен на 19.01.2018

pdf document