Върни се горе

Наредба № 11 от 4 ноември 2016 г. за утвърждаване на здравноинформационни стандарти, прилагани от лечебните заведения

Наредба № 11 от 4 ноември 2016 г. за утвърждаване на здравноинформационни стандарти, прилагани от лечебните заведения
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой 94, от дата 25.11.2016 г.
PDF файл, 276,3 KB, качен на 29.11.2016

pdf document

Наредба № 10 от 4 ноември 2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ушно-носно-гърлени болести“

Наредба № 10 от 4 ноември 2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ушно-носно-гърлени болести“
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой 94, от дата 25.11.2016 г.
PDF файл, 356,5 KB, качен на 29.11.2016

pdf document

Наредба № 9 от 4 ноември 2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ортопедия и травматология“

Наредба № 9 от 4 ноември 2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ортопедия и травматология“
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой 94, от дата 25.11.2016 г.
PDF файл, 536,2 KB, качен на 29.11.2016

pdf document

Наредба № 6 от 3 ноември 2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ревматология“

Наредба № 6 от 3 ноември 2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ревматология“
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой 93, от дата 23.11.2016 г.
PDF файл, 375,0 KB, качен на 29.11.2016

pdf document

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой 92, от дата 22.11.2016 г. и брой 93, от дата 23.11.2016 г.
PDF файл, 239,9 KB, качен на 29.11.2016

pdf document

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Наредба № 7 от 3 ноември 2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Педиатрия“

Наредба № 5 от 3 ноември 2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Гръдна хирургия“

Наредба за допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Наредба за допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой 88, от дата 08.11.2016 г.
PDF файл, 184,6 KB, качен на 09.11.2016

pdf document

Наредба за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на Международната статистическа класифи­кация на болестите и проблемите, свързани със здравето – десета ревизия