Върни се горе

Към основните дейности на Фонда спадат организационното и финансово подпомагане на лечебни потребности на български граждани на възраст до 18 години, които не могат да бъдат осигурени в Република България или които не се финансират от Националната здравноосигурителна каса, вкл.:

  • Диагностични и лечебни процедури
  • Лечение на редки заболявания
  • Лекарствени продукти
  • Медицински изделия
  • Високоспециализирани медицински апарати и уреди за индивидуална употреба от пациента
  • Трансплантация на органи и хемопоетични стволови клетки
  • Лечение в страната, свързано със заболяването, налагащо съответната трансплантация