Върни се горе

Националният център по наркомании (НЦН) осъществява функциите на:     

  • Орган за координация и методическо ръководство по проблемите на злоупотребата и зависимостта от наркотични вещества, включително на дейностите, свързани с превенция на злоупотребата с наркотични вещества, с лечение, с намаляване на здравните щети и рехабилитация на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества
  • Орган за специализиран контрол на лечебната дейност по отношение на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества
  • Експертен орган в областта на наркоманиите
  • Национален фокусен център
  • Представителство на Република България в обединената европейска информационна система в областта на наркотиците и наркоманиите.