Върни се горе

Изпълнителната агенция по трансплантация (ИАТ) е компетентният орган за управление, координация и контрол на трансплантацията в Република България.

Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище град София и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването.