Върни се горе

Комисията за лечение в чужбина (КЛЧ) е създадена, за да предоставя на български граждани медицински услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, които са свързани със заплащане на лечение на заболявания в чужбина. 

Министерството на здравеопазването (МЗ) заплаща за лечение на заболявания на български граждани в чужбина, ако в България няма достатъчно ефикасни средства, апаратура, ефикасни методи или специалисти за лечение на конкретно заболяване при съответното лице. КЛЧ преценява за всеки конкретен случай дали са налице тези условия и при положително решение от нейна страна МЗ заплаща лечение на български граждани в чужбина.

Списък на необходимите документи за кандидатстване и образци можете да намерите в секция Ред за кандидатстване .

Можете да направите справка за конкретна молба в секция  Движение на молбите.

Секретар на Комисията за лечение в чужбина
Пламка Нинковска


Подаване на заявленията с приложени документи

Деловодство
Комисия за лечение в чужбина
Министерството на здравеопазването
гр.София, пл. „Света Неделя” №5


Работно време с граждани

Вторник и четвъртък от 14.00 до 17.30 ч. 
тел. за връзка: 9301 313
факс: 981 30 02
ел. поща: klch@mh.government.bg