Върни се горе

Министерство на здравеопазванео отправя покана към всички заинтересовани лица, които отговарят на посочените изисквания, за избор на контрольор по реда на чл. 144, ал. 3 от Търговския закон в "Специализирана болница за рехабилитация-Марикостиново" ЕООД, с.Марикостиново, област Благоевград.

Покана
pdf файл, 858,3 KB, качен на 09.04.2015

pdf document

Заявление
doc файл, 31,0 KB, качен на 09.04.2015

doc document

Декларация
pdf файл, 433,4 KB, качен на 09.04.2015

pdf document