Върни се горе

Квалификационни изисквания:

·      Завършили висше образование в медицински университет с образователно-квалификационна степен „Магистър по медицина“ и придобита медицинска специалност „Вирусология”.

 

Практически опит:

·      С клиничен опит в областта на инфекциозните болести и педиатрията;

·      Много добро владение на английски език.

·      Компютърна грамотност (MS Office: Word, Excel, Outlook, Power Point; Internet);

·      Комуникативни и организационни умения;

·      Умения за работа в екип;

 

Основни задължения и отговорности:

 

Изготвя анализ на международни указания и алгоритми за профилактика на бременни жени с ХИВ инфекция и предотвратяване на предаването на инфекцията на новородените деца;
Участва в разработването на Методическо указание за профилактика на бременни жени с  ХИВ инфекция и предотвратяване на предаването на инфекцията на новородените деца;
Изпълнява други текущи задачи, които могат да възникнат при изпълнение на Компонент 8, свързани т. 1 и т. 2;
До два месеца след сключване на договора представя отчет по т. 1 и т. 2.

 

Моля изпратете в срок до 25.08.2015 г.

▫       Подробна автобиография;

▫       Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна  степен „Магистър“;

▫       Диплома за придобита медицинска специалност „Вирусология”

▫       Сертификати за завършени курсове;

▫       Мотивационно писмо;

на адрес:

Структура за управление на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”

Министерство на здравеопазването

пл. „Света Неделя” № 5

София 1000

(за конкурса за Краткосрочен консултант)

 

Само кандидатите, чиито документи са одобрени, ще бъдат поканени на интервю.

 

Допълнителна информация за Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, можете да намерите на www.aidsprogram.bg и www.mh.government.bg

 

Не се приемат електронно подадени кандидатури.