Върни се горе

Със заповед № РД-16-35/10.02.2015 г. Министерство на здравеопазването обявява конкурс за възлагане на управлението на “Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен