Върни се горе

Със Заповед № РД-16-33/10.02.2015 г. Министерство на здравеопазването обявява конкурс за възлагане на управлението на “Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на белодробни болести - Роман” ЕООД, гр. Роман