Върни се горе

Със Заповед № РД-16-41 от 13.02.2015 г.  Министерство на здравеопазването обявява конкурс за възлагане управление на "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД, София.