Върни се горе

Със Заповед № РД-16-43 от 13.02.2015 г. Министерство на здравеопазването обявява конкурс за възлагане на управлението на “Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Перник” ЕООД, гр. Перник