Върни се горе

 • График за провеждане на интервюта с допуснатите кандидати до участие в интервю за местни координатори по проект „ПОСОКА: семейство“

  • Обновено

  Публикуван е график за провеждане на интервюта с допуснатите кандидати до участие в интервю за местни координатори по проект „ПОСОКА: семейство“

  График за провеждане на интервюта
  pdf файл, 277,9 KB, качен на 12.01.2012

  pdf document

Конкурс за назначаване на местни координатори по Проект BG051PO001-5.2.10-0001„ПОСОКА:семейство”,финансиран с финансовата подкрепа на ОП„Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от ЕСФ на ЕС - 2011 г.

Министерството на здравеопазването, в качеството си на конкретен бенефициент по Проект BG051PO001-5.2.10-0001 „ПОСОКА”:семейство” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.10 „Шанс за щастливо бъдеще”, Компонент 1: „Подготовка за преструктуриране на ДМСГД” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., търси да назначи 8 местни координатори по посочения проект (по един във всяка от областите София, Перник, Пазарджик, Монтана, Габрово, Пловдив, Търговище и Русе), като за целта обявява конкурс за всяка от осемте длъжности, състоящ се от допускане по документи и интервю.

Обява
pdf файл, 343,8 KB, качен на 30.11.2011

pdf document

Заявление
doc файл, 185,0 KB, качен на 30.11.2011

doc document

CV формуляр
doc файл, 211,0 KB, качен на 30.11.2011

doc document

Декларация - Приложение 2
doc файл, 182,0 KB, качен на 30.11.2011

doc document

Декларация по чл. 107 а от КТ
doc файл, 184,0 KB, качен на 30.11.2011

doc document

Срок за подаване на документи
pdf файл, 241,9 KB, качен на 30.11.2011

pdf document