Върни се горе

Конкурс за назначаване на местни координатори по Проект BG051PO001-5.2.10-0001 „ПОСОКА:семейство”,финансиран с финансовата подкрепа на ОП„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС - 2013 г.

Министерството на здравеопазването, в качеството си на конкретен бенефициент по Проект BG051PO001-5.2.10-0001 „ПОСОКА: Семейство” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.10 „Шанс за щастливо бъдеще”, Компонент 1: „Подготовка за преструктуриране на ДМСГД” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., търси да назначи трима местни координатори по посочения проект (по един за областите София-град, Пловдив и Монтана), като за целта обявява конкурс за всяка от трите длъжности, състоящ се от допускане по документи и интервю.

Обява
pdf файл, 344,9 KB, качен на 19.08.2013

pdf document

Заявление за участие
doc файл, 185,5 KB, качен на 19.08.2013

doc document

CV формуляр
doc файл, 212,0 KB, качен на 19.08.2013

doc document

Декларация - Приложение 3
doc файл, 179,5 KB, качен на 19.03.2013

doc document

Декларация по чл. 107 а от КТ
doc файл, 181,5 KB, качен на 19.08.2013

doc document