Върни се горе

За да проверите статуса на Вашата молба към Комисия за лечение в чужбина, моля въведете входящия номер  и годината на подаване на молбата.

Запитвания за допълнителна информация можете да изпратите на klch@mh.government.bg.

Проверка на молба за лечение в чужбина