Върни се горе

Директива 2011/24/ЕС за правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване урежда достъпа и възстановяването на разходи за здравно обслужване в друга страна от ЕС.

Право на финансиране имат лица от всякакви възрасти.

Обект на финансиране могат да бъдат услуги по лечение, независимо дали се предоставят в България.

Предоставят се средства в размер до конкретния позволен праг на финансиране. За лечения, предлагани в България, финансирането възлиза на съответната сума, която се отпуска за такова лечение по клинични пътеки в България.

В зависимост от вида лечение, е възможно да се изисква предварително разрешение за лечение.