Върни се горе

Граждани и организации могат да задават своите въпроси относно COVID-19 денонощно на телефонен номер 02 807 87 57.


Coronavirus-COVID-19.jpg


Информация за българските граждани, които се намират в чужбина или планират пътуване

 

На българските граждани, които се намират в чужбина или планират пътуване, се препоръчва:

Да следят информацията, предупрежденията и съветите, които Министерството на здравеопазването и Министерството на външните работи на Р България публикуват на официалните си интернет страници.

Информация за пътуванията, както и индексът на риск при пътуване в различните държави, може да бъде намерена на сайта на МВнР - в рубриката за „Съобщения на Ситуационния център“ (  https://www.mfa.bg/bg/situationcenter/listing ), както и в рубриката „Пътувам за“ за всяка отделна държава https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo

Да се информират и да следват препоръките и инструкциите на властите в държавата, в която се намират.

При необходимост от съдействие гражданите могат да се свързват с Министерството на външните работи на денонощните телефони: +359 2 948 24 04+359 2 971 38 56; 02 948 3052; 02 948 2552; 02 948 2085, както и на имейл адрес crisis@mfa.bg


 

Как да предпазим себе си и околните
PDF файл, 775,4 KB, качен на 14.02.2020

pdf document
200220_COVID-19-infographic_bg.jpg

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ РАБОТНИЦИ

Предоставяме Ви информация и насоки относно текущата епидемична ситуация на нов коронавирус (COVID-19), докладван за първи път на 31 декември в гр. Ухан, Китай.

Материалите са изготвени от експерти на Световна здравна организация и Центърът за превенция и контрол на заболяванията, Стокхолм с цел бързо разпространяване на научна информация за новия вирус, проследяване на неговото разпространение и вирулентност, както и за предоставяне на съвет на държавите и лицата относно мерките за опазване на личното и обществено здраве и превенция на разпространението на COVID-19.

При поява на нова информация, материалите ще бъдат актуализирани.

 

 

Дефиниция за случай на COVID-19
PDF файл, 304,6 KB, качен на 22.06.2020

pdf document

Препоръки за медицинския персонал
PDF файл, 189,4 KB, качен на 09.02.2020

pdf document

Изисквания към бизнес операторите, стопанисващи обекти за обществено хранене с търговски площи на открито (градини, тераси и др.)
по прилагане на противоепидемични мерки във връзка с COVID-19 и с цел осигуряване на максимална защита здравето на гражданите във връзка с т. 1б от Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., изм. със Заповед № РД-01-249/03.05.2020 г. на министъра на здравеопазването
PDF файл, 448,9 KB, качен на 05.05.2020

pdf document

Подготовка на работното ви място за COVID-19
DOCX файл, 28,9 KB, качен на 05.05.2020

docx document

Заповед № РД-01-372/30.06.2020 г.
PDF файл, 178,5 KB, качен на 30.06.2020

pdf document

Appendix No 1 to order RD-01-372-30.06.2020
DOCX файл, 12,7 KB, качен на 30.06.2020

docx document

Declaration Order 372 of 30 June ROMANIAN and BULGARIAN
DOCX файл, 16,1 KB, качен на 30.06.2020

docx document

РД-01-372/30.06.2020 sayılı Emre ilişkin Ek No 1
DOC файл, 53,0 KB, качен на 30.06.2020

doc document

Příloha č.1 k usnesení č RD-01-372/30.06.2020
DOCX файл, 19,4 KB, качен на 30.06.2020

docx document

Заповед № РД-01-371/30.06.2020 г.
PDF файл, 318,2 KB, качен на 30.06.2020

pdf document

Заповед № РД-01-370/30.06.2020 г.
PDF файл, 95,9 KB, качен на 30.06.2020

pdf document

Заповед № РД-01-369/30.06.2020 г.
PDF файл, 155,7 KB, качен на 30.06.2020

pdf document

Заповед № РД-01-354/22.06.2020 г.
PDF файл, 283,6 KB, качен на 22.06.2020

pdf document

Заповед № РД-01-353/22.06.2020 г.
PDF файл, 475,2 KB, качен на 22.06.2020

pdf document

Appendix No 1 to order RD-01-347/19.06.2020
DOCX файл, 12,6 KB, качен на 22.06.2020

docx document

Declaration Order 347 of 19 June ROMANIAN and BULGARIAN
DOCX файл, 16,1 KB, качен на 22.06.2020

docx document

РД-01-347/19.06.2020 sayılı Emre ilişkin Ek No 1
DOC файл, 53,0 KB, качен на 22.06.2020

doc document

Příloha č.1 k usnesení č RD-01-347/19.06.2020
DOCX файл, 19,5 KB, качен на 22.06.2020

docx document

Заповед № РД-01-339/17.06.2020 г.
PDF файл, 63,0 KB, качен на 17.06.2020

pdf document

Appendix No 1 to order RD-01-338/13.06.2020
DOCX файл, 12,6 KB, качен на 15.06.2020

docx document

РД-01-338/13.06.2020 sayılı Emre ilişkin Ek No 1
DOCX файл, 14,7 KB, качен на 15.06.2020

docx document

Declaration Order 338 of 13 June ROMANIAN and BULGARIAN
DOCX файл, 18,6 KB, качен на 15.06.2020

docx document

Příloha č.1 k usnesení č RD-01-338/13.06.2020
DOCX файл, 19,4 KB, качен на 16.06.2020

docx document

Заповед № РД-01-336/12.06.2020 г.
За изменение на Заповед № РД-01-284/29.05.2020 г., изменена със Заповед № РД-01-301/03.06.2020 г.
PDF файл, 230,3 KB, качен на 12.06.2020

pdf document

Заповед № РД-01-335/12.06.2020 г.
За отмяна на Заповед № РД-01-159/27.03.2020 г.
PDF файл, 46,1 KB, качен на 12.06.2020

pdf document

Приложение № 1 към Заповед РД-01-314-04.06.2020 г.
DOCX файл, 13,7 KB, качен на 11.06.2020

docx document

Declaration Order 314 of 06 June ROMANIAN and BULGARIAN
DOCX файл, 15,1 KB, качен на 11.06.2020

docx document

Appendix № 1 to Order RD-01-314/04.06.2020
DOCX файл, 12,8 KB, качен на 11.06.2020

docx document

РД-01-314 / 04.06.2020 sayılı Emre ilişkin Ek No 1
DOC файл, 53,0 KB, качен на 11.06.2020

doc document

Dodatek č. 1 k objednávce RD-01-314-04.06.2020
DOCX файл, 16,1 KB, качен на 11.06.2020

docx document

Заповед № РД-01-301/03.06.2020 г.
За изменение на Заповед № РД-01-284/29.05.2020 г.
PDF файл, 337,3 KB, качен на 03.06.2020

pdf document

Заповед № РД-01-284/29.05.2020 г.
PDF файл, 2,0 MB, качен на 29.05.2020

pdf document

Заповед № РД-01-275/22.05.2020 г.
PDF файл, 63,6 KB, качен на 22.05.2020

pdf document

Declaration Order 265 of 22 May ROMANIAN and BULGARIAN
DOCX файл, 17,5 KB, качен на 22.05.2020

docx document

Appendix № 1 to Order RD-01-274/21.05.2020
DOCX файл, 12,9 KB, качен на 22.05.2020

docx document

РД-01-274 / 21.05.2020 sayılı Emre ilişkin Ek No 1
DOC файл, 52,5 KB, качен на 23.05.2020

doc document

Заповед № РД-01-266/14.05.2020 г.
PDF файл, 175,2 KB, качен на 14.05.2020

pdf document

Заповед № РД-01-259/11.05.2020 г. (Отменена със Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г.)
За допълнение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г., Заповед № РД-01-139/19.03.2020 г., Заповед № РД-01-144/22.03.2020 г., Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г., Заповед № РД-01-168/30.03.2020 г., Заповед № РД-01-169/31.03.2020 г., Заповед № РД-01-172/02.04.2020 г., Заповед № РД-01-195/10.04.2020 г., Заповед № РД-01-197/11.04.2020 г., Заповед № РД-01-225/20.04.2020 г., Заповед № РД-01-228/21.04.2020 г., Заповед № РД-01-238/26.04.2020 г., Заповед № РД-01-247/01.05.2020 г., Заповед № РД-01-249/03.05.2020 г., Заповед № РД-01-250/05.05.2020 г. и Заповед № РД-01-256/11.05.2020 г.
PDF файл, 55,7 KB, качен на 11.05.2020

pdf document

Заповед № РД-01-256/11.05.2020 г. (Отменена със Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г.)
За допълнение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г., Заповед № РД-01-139/19.03.2020 г., Заповед № РД-01-144/22.03.2020 г., Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г., Заповед № РД-01-168/30.03.2020 г., Заповед № РД-01-169/31.03.2020 г., Заповед № РД-01-172/02.04.2020 г., Заповед № РД-01-195/10.04.2020 г., Заповед № РД-01-197/11.04.2020 г., Заповед № РД-01-225/20.04.2020 г., Заповед № РД-01-228/21.04.2020 г., Заповед № РД-01-238/26.04.2020 г., Заповед № РД-01-247/01.05.2020 г., Заповед № РД-01-249/03.05.2020 г. и Заповед № РД-01-250/05.05.2020 г.
PDF файл, 56,7 KB, качен на 11.05.2020

pdf document

Заповед № РД-01-253/07.05.2020 г. (Отменена със Заповед № РД-01-265/14.05.2020 г.)
За изменение на Заповед № РД-01-183/06.04.2020 г., изменена със Заповед № РД-01-229/22.04.2020 г.
PDF файл, 129,2 KB, качен на 07.05.2020

pdf document

Заповед № РД-01-252/05.05.2020 г. (Отменена със Заповед № РД-01-284/29.05.2020 г.)
За допълнение на Заповед № РД-01-150/25.03.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-193/10.04.2020 г., Заповед № РД-01-202/13.04.2020 г. и Заповед № РД-01-245/30.04.2020 г.
PDF файл, 54,7 KB, качен на 05.05.2020

pdf document

Заповед № РД-01-250/05.05.2020 г. (Отменена със Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г.)
За допълнение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г., Заповед № РД-01-139/19.03.2020 г., Заповед № РД-01-144/22.03.2020 г., Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г., Заповед № РД-01-168/30.03.2020 г., Заповед № РД-01-169/31.03.2020 г., Заповед № РД-01-172/02.04.2020 г., Заповед № РД-01-195/10.04.2020 г., Заповед № РД-01-197/11.04.2020 г., Заповед № РД-01-225/20.04.2020 г., Заповед № РД-01-228/21.04.2020 г., Заповед № РД-01-238/26.04.2020 г., Заповед № РД-01-247/01.05.2020 г. и Заповед № РД-01-249/03.05.2020 г.
PDF файл, 115,3 KB, качен на 05.05.2020

pdf document

Заповед № РД-01-249/03.05.2020 г. (Отменена със Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г.)
За допълнение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г., Заповед № РД-01-139/19.03.2020 г., Заповед № РД-01-144/22.03.2020 г., Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г., Заповед № РД-01-168/30.03.2020 г., Заповед № РД-01-169/31.03.2020 г., Заповед № РД-01-172/02.04.2020 г., Заповед № РД-01-195/10.04.2020 г., Заповед № РД-01-197/11.04.2020 г., Заповед № РД-01-225/20.04.2020 г., Заповед № РД-01-228/21.04.2020 г., Заповед № РД-01-238/26.04.2020 г. и Заповед № РД-01-247/01.05.2020 г.
PDF файл, 96,2 KB, качен на 03.05.2020

pdf document

Заповед № РД-01-248/01.05.2020 г. (Отменена със Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г.)
За изменение на Заповед № 01-143/20.03.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-153/24.03.2020 г., Заповед № РД-01-167/30.03.2020 г., Заповед № РД-01-188/09.04.2020 г., Заповед № РД-01-196/10.04.2020 г. и Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г.
PDF файл, 42,4 KB, качен на 01.05.2020

pdf document

Заповед № РД-01-247/01.05.2020 г. (Отменена със Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г.)
За допълнение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г., Заповед № РД-01-139/19.03.2020 г., Заповед № РД-01-144/22.03.2020 г., Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г., Заповед № РД-01-168/30.03.2020 г., Заповед № РД-01-169/31.03.2020 г., Заповед № РД-01-172/02.04.2020 г., Заповед № РД-01-195/10.04.2020 г., Заповед № РД-01-197/11.04.2020 г., Заповед № РД-01-225/20.04.2020 г., Заповед № РД-01-228/21.04.2020 г. и Заповед № РД-01-238/26.04.2020 г.
PDF файл, 45,7 KB, качен на 01.05.2020

pdf document

Заповед № РД-01-246/30.04.2020 г.
PDF файл, 492,2 KB, качен на 30.04.2020

pdf document

Заповед № РД-01-245/30.04.2020 г. (Отменена със Заповед № РД-01-284/29.05.2020 г.)
За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-150/25.03.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-193/10.04.2020 г. и Заповед № РД-01-202/13.04.2020 г.
PDF файл, 242,9 KB, качен на 30.04.2020

pdf document

Заповед № РД-01-243/29.04.2020 г.
За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-225/20.04.2020 г.
PDF файл, 99,7 KB, качен на 30.04.2020

pdf document

Заповед №РД-01-242/28.04.2020 г. за отмяна на карантината в с. Паничерево, обл. Стара Загора
За отмяна на Заповед № РД-01-217/14.04.2020 г.
PDF файл, 55,2 KB, качен на 28.04.2020

pdf document

Заповед № РД-01-241/28.04.2020 г. (Отменена със Заповед № РД-01-284/29.05.2020 г.)
За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-184/06.04.2020 г., изменена със Заповед № РД-01-198/11.04.2020 г.
PDF файл, 137,4 KB, качен на 28.04.2020

pdf document

Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г. (Отменена със Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г.)
За изменение на Заповед № 01-143/20.03.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-153/24.03.2020 г., Заповед № РД-01-167/30.03.2020 г., Заповед № РД-01-188/09.04.2020 г. и Заповед № РД-01-196/10.04.2020 г.
PDF файл, 53,2 KB, качен на 26.04.2020

pdf document

Заповед № РД-01-238/26.04.2020 г. (Отменена със Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г.)
За допълнение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г., Заповед № РД-01-139/19.03.2020 г., Заповед № РД-01-144/22.03.2020 г., Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г., Заповед № РД-01-168/30.03.2020 г., Заповед № РД-01-169/31.03.2020 г., Заповед № РД-01-172/02.04.2020 г., Заповед № РД-01-195/10.04.2020 г., Заповед № РД-01-197/11.04.2020 г., Заповед № РД-01-225/20.04.2020 г. и Заповед № РД-01-228/21.04.2020 г.
PDF файл, 44,9 KB, качен на 26.04.2020

pdf document

Заповед № РД-01-228/21.04.2020 г. (Отменена със Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г.)
За допълнение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г., Заповед № РД-01-139/19.03.2020 г., Заповед № РД-01-144/22.03.2020 г., Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г., Заповед № РД-01-168/30.03.2020 г., Заповед № РД-01-169/31.03.2020 г., Заповед № РД-01-172/02.04.2020 г., Заповед № РД-01-195/10.04.2020 г., Заповед № РД-01-197/11.04.2020 г. и Заповед № РД-01-225/20.04.2020 г.
PDF файл, 175,6 KB, качен на 21.04.2020

pdf document

Заповед № РД-01-218/15.04.2020 г.
За изменение на Заповед № РД-01-179/06.04.2020 г., доп. със Заповед № РД-01-199/11.04.2020 г.
PDF файл, 98,1 KB, качен на 15.04.2020

pdf document

Заповед № РД-01-202/13.04.2020 г. (Отменена със Заповед № РД-01-284/29.05.2020 г.)
За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-150/25.03.2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-193/10.04.2020 г.
PDF файл, 138,1 KB, качен на 13.04.2020

pdf document

Заповед № РД-01-199/11.04.2020 г. за кооперативните и фермерски пазари (актуализирана)
За допълнение на Заповед № РД-01-179/06.04.2020 г.
PDF файл, 112,8 KB, качен на 11.04.2020

pdf document

Заповед № РД-01-198/11.04.2020 г. за Националната информационна система за борба с COVID-19 (актуализирана)
За изменение на Заповед № РД-01-184/06.04.2020 г.
PDF файл, 87,7 KB, качен на 11.04.2020

pdf document

Заповед № РД-01-197/11.04.2020 г. (Отменена със Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г.)
За допълнение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г., Заповед № РД-01-139/19.03.2020 г., Заповед № РД-01-144/22.03.2020 г., Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г., Заповед № РД-01-168/30.03.2020 г., Заповед № РД-01-169/31.03.2020 г., Заповед № РД-01-172/02.04.2020 г. и Заповед № РД-01-195/10.04.2020 г.
PDF файл, 116,5 KB, качен на 11.04.2020

pdf document

Заповед № РД-01-196/10.04.2020 г. (Отменена със Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г.)
За допълнение на Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. изменена и допълнена със Заповед № РД-01-153/25.03.2020 г., Заповед № РД-01-167/30.03.2020 г. и Заповед № РД-01-189/09.04.2020 г.
PDF файл, 105,1 KB, качен на 10.04.2020

pdf document

Заповед № РД-01-195/10.04.2020 г. (Отменена със Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г.)
За допълнение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г., Заповед № РД-01-139/19.03.2020 г., Заповед № РД-01-144/22.03.2020 г., Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г., Заповед № РД-01-168/30.03.2020 г., Заповед № РД-01-169/31.03.2020 г. и Заповед № РД-01-172/02.04.2020 г.
PDF файл, 92,7 KB, качен на 10.04.2020

pdf document

Заповед № РД-01-193/10.04.2020 г. (Отменена със Заповед № РД-01-284/29.05.2020 г.)
За допълнение на Заповед № РД-01-150/25.03.2020 г.
PDF файл, 77,7 KB, качен на 10.04.2020

pdf document

Заповед № РД-01-189/09.04.2020 г.
PDF файл, 78,2 KB, качен на 09.04.2020

pdf document

Заповед № РД-01-188/09.04.2020 г. (Отменена със Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г.)
За допълнение на Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-153/25.03.2020 г. и Заповед № РД-01-167/30.03.2020 г.
PDF файл, 367,3 KB, качен на 09.04.2020

pdf document

Заповед № РД-01-172/02.04.2020 г. (Отменена със Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г.)
За допълнение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г., Заповед № РД-01-139/19.03.2020 г., Заповед № РД-01-144/22.03.2020 г., Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г., Заповед № РД-01-168/30.03.2020 г. и Заповед № РД-01-169/31.03.2020 г.
PDF файл, 88,1 KB, качен на 02.04.2020

pdf document

Заповед № РД-01-169/31.03.2020 г. (Отменена със Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г.)
За допълнение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г., Заповед № РД-01-139/19.03.2020 г., Заповед № РД-01-144/22.03.2020 г., Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г. и Заповед № РД-01-168/30.03.2020 г.
PDF файл, 73,6 KB, качен на 31.03.2020

pdf document

Заповед № РД-01-168/30.03.2020 г. (Отменена със Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г.)
За допълнение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г., Заповед № РД-01-139/19.03.2020 г., Заповед № РД-01-144/22.03.2020 г. и Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г.
PDF файл, 101,7 KB, качен на 30.03.2020

pdf document

Заповед № РД-01-167/30.03.2020 г. (Отменена със Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г.)
За допълнение на Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г., изм. доп. със Заповед № РД-01-153/25.03.2020 г.
PDF файл, 86,8 KB, качен на 30.03.2020

pdf document

Заповед № РД-01-166/30.03.2020 г. за отмяна на карантина в гр. Банско
За отмяна на Заповед № РД-01-132/17.03.2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-135/17.03.2020 г.
PDF файл, 55,4 KB, качен на 30.03.2020

pdf document

Заповед № РД-01-165/27.03.2020 г. (Отменена със Заповед № РД-01-264/14.05.2020 г.)
За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-129/16.03.2020 г.
PDF файл, 103,0 KB, качен на 27.03.2020

pdf document

Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г. (Отменена със Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г.)
За изменение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., изм.доп. със Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г., Заповед № РД-01-139/19.03.2020 г. и Заповед № РД-01-144/22.03.2020 г.
PDF файл, 91,5 KB, качен на 26.03.2020

pdf document

Заповед № РД-01-153/25.03.2020 г. (Отменена със Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г.)
За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г.
PDF файл, 147,4 KB, качен на 26.03.2020

pdf document

Заповед № РД-01-144/22.03.2020 г. (Отменена със Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г.)
За допълнение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г. и Заповед № РД-01-139/19.03.2020 г.
PDF файл, 464,9 KB, качен на 22.03.2020

pdf document

Заповед № РД-01-139/19.03.2020 г. (Отменена със Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г.)
За изменение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г.
PDF файл, 37,0 KB, качен на 19.03.2020

pdf document

Заповед № РД-01-135/18.03.2020 г. (Отменена със Заповед № РД-01-166/30.03.2020 г.)
За допълнение на Заповед № РД-01-132/18.03.2020 г.
PDF файл, 31,9 KB, качен на 18.03.2020

pdf document

Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г. (Отменена със Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г.)
За допълнение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г.
PDF файл, 35,0 KB, качен на 17.03.2020

pdf document

Заповед № РД-01-122/11.03.2020 г.
PDF файл, 168,3 KB, качен на 11.03.2020

pdf document