Върни се горе

Покана за предоставяне на оферти

Покана за предоставяне на оферти
по обществени поръчки с предмет: „Реализиране на проект за подмяна на електропреносната мрежа и резервираното електрозахранване в обект 501 в с. Душанци, община Пирдоп“ и „Извършване на строителен надзор при изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Реализиране на проект за подмяна на електропреносната мрежа и резервираното електрозахранване в обект 501 в с. Душанци, община Пирдоп“
PDF файл, 719,3 KB, качен на 13.12.2018

pdf document

Покана за предоставяне на индикативни ценови оферти

Покана за предоставяне на индикативни ценови оферти
за всяка от следните дейности: 1) „Разработване и прилагане на методика за предоставяне на патронажната грижа и стандарти за качество на услугата“ и 2) „Разработване на програма за обучение на медицинските специалисти и специалистите в областта на социалните услуги, предоставящи патронажна грижа.
PDF файл, 136,9 KB, качен на 23.10.2018

pdf document

Покана за предоставяне на оферти

Покана за предоставяне на оферти
по обществени поръчки с предмет: „Реализиране на проект за подмяна на електропреносната мрежа и резервираното електрозахранване в обект 501 в с. Душанци, община Пирдоп“ и „Извършване на строителен надзор при изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Реализиране на проект за подмяна на електропреносната мрежа и резервираното електрозахранване в обект 501 в с. Душанци, община Пирдоп“
PDF файл, 135,6 KB, качен на 22.10.2018

pdf document

Покана за предоставяне на индикативни ценови за „Осигуряване на дейности за информация и комуникация по проекта“

Покана за предоставяне на индикативна оферта за „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите на проекта“

Покана за предоставяне на индикативна оферта за „Доставка, внедряване, обучение и поддръжка на автоматизирана информационна система за обработка и управление на документооборот“ за 23 Второстепенни разпоредители с бюджет към Министъра на здравеопазването

Покана за предоставяне на индикативна ценова оферта за „Изграждане на здравно-информационен портал“

Покана за предоставяне на индикативна ценова оферта за „Разработване и въвеждане на национални здравно-информационни стандарти за обмен на медицински данни в реално време“

Покана за предоставяне на индикативна ценова оферта за „Доставка и инсталация на стандартен (системен и приложен) софтуер за НЗИС“

Покана за предоставяне на индикативна ценова оферта за „Разработка и доработка на необходими регистри за изпълнението на НЗИС“