Върни се горе

Покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на индикативни ценови оферти по Дейност 2 „Доставка и монтаж на специализирано медицинско оборудване и медицинско и технологично обзавеждане по Компонент 2“, Обособена позиция 3

Покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на индикативни ценови оферти по Дейност 2 „Доставка и монтаж на специализирано медицинско оборудване и медицинско и технологично обзавеждане по Компонент 2“, Обособена позиция 3
Покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на индикативни ценови оферти по Дейност 2 „Доставка и монтаж на специализирано медицинско оборудване и медицинско и технологично обзавеждане по Компонент 2“, Обособена позиция 3 „Компютри, принтери и многофункционални устройства“
PDF файл, 951,1 KB, качен на 22.03.2019

pdf document

Покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на индикативни ценови оферти по Дейност 2 „Доставка и монтаж на специализирано медицинско оборудване и медицинско и технологично обзавеждане по Компонент 2“, Обособена позиция 2 „Друго обзавеждане и обо

Покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на индикативни ценови оферти по Дейност 2 „Доставка и монтаж на специализирано медицинско оборудване и медицинско и технологично обзавеждане по Компонент 2“, Обособена позиция 1 „Офис обзавеждане“

Покана за предоставяне на оферти

Пазарно проучване
по обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителен надзор при изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Реализиране на проект за подмяна на електропреносната мрежа и резервираното електрозахранване в обект 501 в с. Душанци, община Пирдоп“
PDF файл, 87,9 KB, качен на 21.01.2019

pdf document

Покана за предоставяне на оферти

Покана за предоставяне на оферти
по обществени поръчки с предмет: „Реализиране на проект за подмяна на електропреносната мрежа и резервираното електрозахранване в обект 501 в с. Душанци, община Пирдоп“ и „Извършване на строителен надзор при изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Реализиране на проект за подмяна на електропреносната мрежа и резервираното електрозахранване в обект 501 в с. Душанци, община Пирдоп“
PDF файл, 719,3 KB, качен на 13.12.2018

pdf document

Покана за предоставяне на индикативни ценови оферти

Покана за предоставяне на индикативни ценови оферти
за всяка от следните дейности: 1) „Разработване и прилагане на методика за предоставяне на патронажната грижа и стандарти за качество на услугата“ и 2) „Разработване на програма за обучение на медицинските специалисти и специалистите в областта на социалните услуги, предоставящи патронажна грижа.
PDF файл, 136,9 KB, качен на 23.10.2018

pdf document

Покана за предоставяне на оферти

Покана за предоставяне на оферти
по обществени поръчки с предмет: „Реализиране на проект за подмяна на електропреносната мрежа и резервираното електрозахранване в обект 501 в с. Душанци, община Пирдоп“ и „Извършване на строителен надзор при изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Реализиране на проект за подмяна на електропреносната мрежа и резервираното електрозахранване в обект 501 в с. Душанци, община Пирдоп“
PDF файл, 135,6 KB, качен на 22.10.2018

pdf document

Покана за предоставяне на индикативни ценови за „Осигуряване на дейности за информация и комуникация по проекта“

Покана за предоставяне на индикативна оферта за „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите на проекта“

Покана за предоставяне на индикативна оферта за „Доставка, внедряване, обучение и поддръжка на автоматизирана информационна система за обработка и управление на документооборот“ за 23 Второстепенни разпоредители с бюджет към Министъра на здравеопазването