Върни се горе

Справка за акредитирани лечебни заведения септември 2017 година

Справка за акредитирани лечебни заведения юли 2017 година

Справка за акредитирани лечебни заведения април 2017 година

Заповед № РД-17-11/09.02.2017 г.

Заповед № РД-17-11/09.02.2017 г.
„УМБАЛ - Д-р Георги Странски“ ЕАД, гр. Плевен
PDF файл, 50,9 KB, качен на 09.02.2017

pdf document

Справка за акредитирани лечебни заведения януари 2017 година

Справка за акредитирани лечебни заведения декември 2016 година

Справка за акредитирани лечебни заведения ноември 2016 година

Справка за акредитирани лечебни заведения октомври 2016 година

Справка за акредитирани лечебни заведения септември 2016 година