cheap trx
ФОНД ЗА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯФОНД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦАКомисия за лечение в чужбина

Новини

 • 2.9.2014 г.

  МИНИСТЪР НЕНКОВ ПОСЕТИ СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ ЕАД, СОФИЯ

  Публикувано на сайта на 02.09.2014 г. Днес, 2 септември, министърът на здравеопазването д-р Мирослав Ненков и д-р Георги Васев, съветник по здравни въпроси на вицеприемиера проф. Йордан Христосков, посетиха СБАЛО – ЕАД и се запознаха със състоянието на ЛЗ. Тема на дискусия бяха и дейностите по проект BG161РО001/1.1-08/2010/001 „Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на СБАЛ по Онкология - ЕАД, София”. Проектът за разширяване на лъчетерапевтичния комплекс в СБАЛО е част от...
 • 2.9.2014 г.

  Съобщение

               На 02.09.2014г. се проведе редовно заседание на Обществения съвет към Център „Фонд за лечение на деца”.                 Бяха разгледани заявленията на общо 68 деца, като от тях бяха одобрени заявленията на 55 деца. Осем деца бяха одобрени да заминат за първи път за лечение в чужбина. 10 деца бяха одобрени за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина. Лечението на 31 деца...
 • 28.8.2014 г.

  УДЪЛЖЕН Е СРОКЪТ ЗА НАБИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СТРУКТУРИ ЗА УЧАСТИЕ В ГРАНТОВИ СХЕМИ ЗА СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ В РАМКИТЕ НА ТРЕТАТА МНОГОГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЗДРАВЕ 2014-2020

               Във връзка с публикувано на сайта на Министерство на здравеопазването съобщение (http://www.mh.government.bg/News.aspx?lang=bg-BG&newsid=4375&home=true) относно заявяване на интерес за участие в грантови схеми за изпълнение на действия, съфинансирани от властите на държавите – членки (т.нар. „Съвместни действия“) Ви информираме, че посоченият краен срок за подаване на документи се удължава до 15.09.2014 г., включително, а срокът за обявяване на...
 • 28.8.2014 г.

  Пояснения относно Медицински стандарт "Акушерство и гинекология"

  Във връзка с медийния и обществен интерес по отношение на Медицински стандарт „Акушерство и гинекология“ Ви информираме следното:                            Предтерминното раждане е сериозен проблем в акушерството, отговорен за 70% от перинаталната заболеваемост и за почти половината от случаите с тежък неврологичен дефицит при новородените. Въпреки големите усилия на много водещи центрове...
 • 26.8.2014 г.

  ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СТРУКТУРИ ЗА УЧАСТИЕ В ГРАНТОВИ СХЕМИ ЗА СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ В РАМКИТЕ НА ТРЕТАТА МНОГОГДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЗДРАВЕ 2014-2020

    Във връзка с изпълнението на Третата многогодишна програма за действие на Европейския съюз в областта на здравето (2014-2020 г.), през 2014 г. са планирани грантови схеми за изпълнение на действия съфинансирани от властите на държавите-членки (обикновено назовавани „Съвместни действия“) в следните сфери:  1. Хранене и физическа активност (1,2 млн. евро съфинансиране от страна на ЕС); 2. ХИВ и превенция на коинфекциите (3 млн. евро съфинансиране от страна на ЕС); 3. Деменция (1,5 млн. евро съфинансиране...
 • 22.8.2014 г.

  Резултати от извънредното заседание на ОС към ЦФЛД

                   На 21.08.2014 г. се проведе извънредно заседание на Обществения съвет към Център „Фонд за лечение на деца”. Бяха разгледани заявленията на 6 деца. Четири деца ще заминат за първи път за лечение в чужбина, а едно ще бъде подпомогнато за провеждане на изследвания в България. Вземането на решение по едно заявление беше отложено поради необходимост от получаване на допълнителни...

Анкета