Здравна реформа

За пациента

Европейски проекти и програми

Начало Текущи проекти (ЕС)
Проекти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013"
Конкурс за назначаване на местни координатори по Проект BG051PO001-5.2.10-0001„ПОСОКА:семейство”,финансиран с финансовата подкрепа на ОП„Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС
публикуван на сайта на 19.08.2013г.
"ПОСОКА: семейство"
                                         ...
„Нови възможности за лекарите в България“
    BG051PO001 – 6.2.18 -0001   „Нови възможности за лекарите в България” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките...
“СПРИ и се прегледай” (Национална кампания за ранна диагностика на онкологични заболявания)
    Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Инвестира във вашето бъдеще! Проект...
„Aкредитация на лечебните заведения и продължителното обучение на медицинския персонал”
         Проект BG051PO001-6.2.03 „Aкредитация на лечебните заведения и продължителното обучение на медицинския персонал” I. Обща информация Проект BG051PO001-6.2.03...
"ПУЛСС" (Практически увод в лечението на спешните състояния)
  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси",  съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз    Проект BG051РО001-6.02.02 ПУЛСС...
Назад