Здравна реформа

За пациента

Европейски проекти и програми

Начало Обществени поръч...
Обществени поръчки - профил на купувача
Рамково споразумение № СПОР-45/14.10.2014 г.
"Доставка на пликове и бланки"
Предварителни обявления - 2015
Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в МЗ
Рамкови споразумения
Рамково споразумение № СПОР-44/14.10.2014 г. Рамково споразумение № СПОР -51/05.12.2014 г.  Рамково споразумение № СПОР-46/03.11.2014 г.  Рамково споразумение № СПОР-49/14.11.2014 г. Рамково споразумение №...
Процедури по чл.90, ал.1 от ЗОП
Процедури, провеждани по реда на ЗОП
Процедури по чл. 14, ал. 4 от ЗОП
Процедури по чл. 14, ал. 5 от ЗОП
12
Назад