Здравна реформа

За пациента

Европейски проекти и програми

Начало Обществени поръч...
Обществени поръчки - профил на купувача
Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в МЗ
Предварителни обявления - 2014 г.
Рамкови споразумения
Рамково споразумение № СПОР-48/04.11.2014 г. Рамково споразумение №С-17/21.03.2014 г. Рамково споразумение № С-57/11.12.2013 г. Рамково споразумение № С-58/11.12.2013 г. Рамково споразумение № С-36/20.10.2013...
Процедури по чл.90, ал.1 от ЗОП
Процедури, провеждани по реда на ЗОП
Процедури по чл. 14, ал. 4 от ЗОП
Процедури по чл. 14, ал. 5 от ЗОП
Архив
Назад