Медицински стандарти

Медицински стандарт "Превенция и контрол на вътреболничните инфекции" Свали файл
Медицински стандарт "НЕОНАТОЛОГИЯ" Свали файл
Медицински стандарт "АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ" Свали файл
Медицински стандарт "КАРДИОЛОГИЯ" Свали файл
Медицински стандарт по профилактика и контрол на вътреболничните инфекции Свали файл
Медицински стандарт "АЛЕРГОЛОГИЯ И КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ" Свали файл
Медицински стандарт "КОЗМЕТИЧНА (ЕСТЕТИЧНА) ХИРУРГИЯ" Свали файл
Медицински стандарт ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ" Свали файл
Медицински стандарт "КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ" Свали файл
Медико-технически стандарт по ЗЪБОТЕХНИКА Свали файл
Медицински стандарт "ИМУНОЛОГИЧНА ПОДГОТОВКА ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ" Свали файл
Медицински стандарт за ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ Свали файл
Медицински стандарт "АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ" Свали файл
Медицински стандарт "ПЕДИАТРИЯ" Свали файл
Медицински стандарт "ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ПО ХИРУРГИЯ, НЕВРОХИРУРГИЯ, ГРЪДНА ХИРУРГИЯ, КАРДИОХИРУРГИЯ, СЪДОВА ХИРУРГИЯ, ДЕТСКА ХИРУРГИЯ, ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ" Свали файл
Медицински стандарт "НЕФРОЛОГИЯ" Свали файл
Медицинки стандарт "КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ" Свали файл
Медицински стандарт "ВИРУСОЛОГИЯ" Свали файл
Медицински стандарт "ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ" Свали файл
Медицински стандарт "УРОЛОГИЯ" Свали файл
Медицински стандарт "ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА" Свали файл
Медицински стандарт "МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ" Свали файл
Медицински стандарт "РЕВМАТОЛОГИЯ" Свали файл
Медицинки стандарт "НЕРВНИ БОЛЕСТИ" Свали файл
Медицински стандарт "КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ" Свали файл
Медицински стандарт "ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ" Свали файл
Медицински стандарт "ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА" Свали файл
Медицински стандарт "АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ" Свали файл
Медицински стандарт "ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ" Свали файл
Медицински стандарт "ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ" Свали файл
Медицински стандарт "ГРЪДНА ХИРУРГИЯ" Свали файл
Медицински стандарт "ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ" Свали файл
Медицински стандарт "УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ" Свали файл
Медицински стандарт "НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА" Свали файл
Медицински стандарт "ОЧНИ БОЛЕСТИ" Свали файл
Медицински стандарт "КАРДИОХИРУРГИЯ" Свали файл
Медицински стандарт "МИКРОБИОЛОГИЯ" Свали файл
Медицински стандарт "МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА" Свали файл
Медицински стандарт "НЕВРОХИРУРГИЯ" Свали файл
Медицински стандарт "ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА" Свали файл
Медицински стандарт "КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ" Свали файл
Медицински стандарт "КАРДИОЛОГИЯ" Свали файл
Медицински стандарт "ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ" Свали файл
Медицински стандарт "КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ" Свали файл
Медицински стандарт "МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ" Свали файл
Медицински стандарт "ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ" Свали файл
Медицински стандарт "СПЕШНА МЕДИЦИНА" Свали файл
Медицински стандарт "ПСИХИАТРИЯ" Свали файл
Медицински стандарт "ОРАЛНА ХИРУРГИЯ" Свали файл
Медицински стандарт "ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" Свали файл
Медицински стандарт "ОРТОДОНТИЯ" Свали файл
Медицински стандарт "ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ" Свали файл
Медицински стандарт "ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ" Свали файл
Медицински стандарт "КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ" Свали файл
Медицински стандарт "КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ" Свали файл
Медицински стандарт "КЛИНИЧНА И ЛАБОРАТОРНА ИМУНОЛОГИЯ" Свали файл
Медицински стандарт "ОБЩА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА" Свали файл
Медицински стандарт "АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ" Свали файл

Назад