Правилници, инструкции и заповеди
Заповед № РД-02-138/04.08.2014 г. за утвърждаване на Експертния съвет по ХИВ/ СПИН и сексуално предавани инфекции
Заповед № РД 29-137/04.08.2014 г. за утвърждаване на Експертния съвет по белодробни болести и туберкулоза
Заповед № РД-01-215/29.08.2014 г.
Публикувано на сайта на 02.09.2014 г.
Правилник за изменение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции
Издаден от Министъра на здравеопазването, брой: 68, от дата 15.8.2014 г. 
Заповед № РД-19-5/14.07.2014 г. на министъра на здравеопазването за преразпределяне на местата за специализанти, определени за Заповед № РД-21-6/17.12.2013 г., който са останали незаети след проведеното класиране
Публикувано на сайта на 17.07.2014 г.
Заповед № РД-01-140 от 14.07.2014 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-44/14.03.2014 г. за утвръждаване на Методика за субсидиране на лечебни заведения през 2014 г.
Публикувано на сайта на 17.07.2014 г.
Заповед № РД -19-4/27.06.2014 г.
Публикувано на сайта на 01.07.2014 г.
Заповед РД-01-90_02.06.2014 за утвърждаване на Указания за извършване на контрол върху дейността на лечебните заведения по Методиката за субсидиране на лечебните заведения през 2014 г.
12345...
Назад