Правилници, инструкции и заповеди
Заповед № РД-01-57/28.03.2014 г.
Публикувано на сайта на 28.03.2014 г.
Заповед № РД 01-49/ 24.03.2014 г.
Публикувана на сайта на 25.03.2014 г.
Заповед № РД-01-44/14.03.2014 г. за утвърждаване на Методика за субсидиране на лечебните заведения през 2014 година
Заповед № РД-01-44/14.03.2014 г. за  утвърждаване на Методика за субсидиране на лечебните заведения през 2014 година
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на работа и дейността на Център „Фонд за асистирана репродукция“
Обнародван в Държавен вестник, брой 13, от 14.2.2014 г.
Заповед № РД-01-9
Публикувано на сайта на 22.01.2014 г.
Заповед № РД 28-299/27.12.2013 г. за допълнение на Заповед № РД 28-113/ 30.04.2013 г.
 
Заповед № РД-21-6/17.12.2013 г. за утвърждаване броя на местата за специализанти за 2014 г
Публикувано на 18.12.2013 г.
ЗАПОВЕД № РД-28-208/25.09.2013 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПИСЪК НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА, РАЗРЕШЕНИ В ЕС ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В СЪСТАВА НА БИОЦИДИ, ВКЛ.ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ТЯХ
12345...
Назад