Правилници, инструкции и заповеди
Заповед РД-01-29/ 09.02.2015 г.
Публикувана на сайта на 11.02.2015 г.
Заповед РД-01-35/ 11.02.2015 г.
Публикувано на сайта на 11.02.2015 г.
Заповед № РД-19-1/04.02.2015 г. за определяне броя на местата за специализанти, финансирани от държавата за 2015г.
Публикувано на сайта на 05.02.2015 г.
Заповед № РД-01-23/02.02.2015 г.
Публикувано на сайта на 03.02.2015 г.
Заповед №РД-01-16/26.01.2015 г.
Публикувано на сайта на 28.01.2015 г.
Заповед РД-02-12/ 16.01.2015 г.
Публикувано на сайта на 20.01.2015 г.
Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 2, от дата 9.1.2015 г.
Заповед № РД-02-13/16.01.2015 г.
Публикувана на сайта на 19.01.2015 г.
12345...
Назад