Правилници, инструкции и заповеди
Заповед № РД-19-5/14.07.2014 г. на министъра на здравеопазването за преразпределяне на местата за специализанти, определени за Заповед № РД-21-6/17.12.2013 г., който са останали незаети след проведеното класиране
Публикувано на сайта на 17.07.2014 г.
Заповед № РД-01-140 от 14.07.2014 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-44/14.03.2014 г. за утвръждаване на Методика за субсидиране на лечебни заведения през 2014 г.
Публикувано на сайта на 17.07.2014 г.
Заповед № РД -19-4/27.06.2014 г.
Публикувано на сайта на 01.07.2014 г.
Заповед РД-01-90_02.06.2014 за утвърждаване на Указания за извършване на контрол върху дейността на лечебните заведения по Методиката за субсидиране на лечебните заведения през 2014 г.
Заповед № РД-01-93/10.06.2014 г.
Публикувано на сайта на 12.06.2014 г.
Методическо указание за антиретровирусно лечение и мониторинг на възрастни лица с ХИВ инфекция
Дата на публикуване: 09-06-2014
Заповед № 01-79/ 19.05.2014 г
Заповед № РД-01-57/28.03.2014 г.
Публикувано на сайта на 28.03.2014 г.
12345...
Назад