Правилници, инструкции и заповеди
Заповед № РД-01-80/23.03.2015 г.
Публикъвано на сайта на 23.03.2015 г.
Заповед № РД-01-79/21.03.2015 г.
Публикувано на сайта на 21.03.2015 г.
Заповед № РД-01-67/16.03.2015 г.
Публикувана на сайта на 16.03.2015 г.
Заповед № РД-01-63/09.03.2015 г.
Публикувано на сайта на 10.03.2015 г.
Заповед РД-01-29/ 09.02.2015 г.
Публикувана на сайта на 11.02.2015 г.
Заповед РД-01-35/ 11.02.2015 г.
Публикувано на сайта на 11.02.2015 г.
Заповед № РД-19-1/04.02.2015 г. за определяне броя на местата за специализанти, финансирани от държавата за 2015г.
Публикувано на сайта на 05.02.2015 г.
Заповед № РД-01-23/02.02.2015 г.
Публикувано на сайта на 03.02.2015 г.
12345...
Назад