Наредби
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол
Издадена от Министъра на здравеопазването,брой: 82, от дата 3.10.2014 г.  
Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2014 г. за условията и реда за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване
Издадена от Министъра на здравеопазването,брой: 82, от дата 3.10.2014 г. 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето – десета ревизия
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 75, от дата 9.9.2014 г.
Наредба № 17 от 1 август 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична токсикология“
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 69, от дата 19.8.2014 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 68, от дата 15.8.2014 г. 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2008 г. за придобиване на специалност „обща медицина“ от общопрактикуващите лекари
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 68, от дата 15.8.2014 г. 
Наредба № 14 от 28 юли 2014 г. за определяне на подробни правила за представяне на информацията по чл. 19, пар. 4 на Регламент (ЕО) № 1223/2009 относно козметичните продукти, изисквания за ефикасност на слънцезащитните козметични продукти и химичните метод
 Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 68, от дата 15.8.2014 г. 
Наредба № 16 от 30 юли 2014 г. за условията и реда за регистриране на редките заболявания и за експертните центрове и референтните мрежи за редки заболявания
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 67, от дата 12.8.2014 г
12345...
Назад