Наредби
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 2007 г. за възстановяване на разходите и за относителния дял на средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани от Министерството на здравеопазването
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 5, от дата 20.1.2015 г.
Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 7, от дата 27.1.2015 г.
Наредба за допълнение на Наредба № 38 от 2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или части
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 108, от дата 30.12.2014 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 102, от дата 12.12.2014 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2007 г. за утвърждаване на медицински стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 99, от дата 2.12.2014 г. 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г за имунизациите в Република България
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой 92 от 7.11.2014 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол
Издадена от Министъра на здравеопазването,брой: 82, от дата 3.10.2014 г.  
Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2014 г. за условията и реда за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване
Издадена от Министъра на здравеопазването,брой: 82, от дата 3.10.2014 г. 
12345...
Назад