Наредби
Наредба № 16 от 30 юли 2014 г. за условията и реда за регистриране на редките заболявания и за експертните центрове и референтните мрежи за редки заболявания
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 67, от дата 12.8.2014 г
Наредба № 12 от 21 юли 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и гинекология“
Издадена от Министъра на здравеопазването, обнародвана в Държавен вестник, брой: 66, от дата 8.8.2014 г.
Наредба № 13 от 23 юли 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Неонатология“
Издадена от Министъра на здравеопазването, обнародвана в Държавен вестник, брой: 66, от дата 8.8.2014 г.
Наредба № 15 от 28 юли 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ревматология“
Издадена от Министъра на здравеопазването, обнародвана в Държавен вестник, брой: 66, от дата 8.8.2014 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
Обнародвано в Държавен вестник, брой: 62, от дата 29.7.2014 г.
Наредба № 10 от 19 юни 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания
Издадена от Министъра на здравеопазването, обнародвана в Държавен вестник, брой: 54, от дата 1.7.2014 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България
Издадена от Министъра на здравеопазването, обнародвана в Държавен вестник, брой: 54, от дата 1.7.2014 г.
Наредба № 11 от 30 юни 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Нуклеарна медицина“
Издадена от Министъра на здравеопазването, обнародвана в Държавен вестник,   брой: 56, от дата 8.7.2014 г.
12345...
Назад