Наредби
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2007 г. за утвърждаване на медицински стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 99, от дата 2.12.2014 г. 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г за имунизациите в Република България
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой 92 от 7.11.2014 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол
Издадена от Министъра на здравеопазването,брой: 82, от дата 3.10.2014 г.  
Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2014 г. за условията и реда за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване
Издадена от Министъра на здравеопазването,брой: 82, от дата 3.10.2014 г. 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето – десета ревизия
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 75, от дата 9.9.2014 г.
Наредба № 17 от 1 август 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична токсикология“
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 69, от дата 19.8.2014 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 68, от дата 15.8.2014 г. 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2008 г. за придобиване на специалност „обща медицина“ от общопрактикуващите лекари
Издадена от Министъра на здравеопазването, брой: 68, от дата 15.8.2014 г. 
12345...
Назад