Наредби
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция
Издадена от Министъра на здравеопазването, обнародвана в Държавен вестник, бр. 34, от 15.4.2014 г.
Наредба за изменение на Наредба № 2 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Кардиология“
Издадена от Министъра на здравеопазването, обнародвана в Държавен вестник, бр. 32, от 08.4.2014 г.  , в сила от 01.01.2014 г.
Наредба № 4 от 13 март 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Нефрология“
Издадена от Министър на здравеопазването, обнародвана в Държавен вестник, бр. 28, от 28.3.2014 г.  
Наредба № 5 от 21 март 2014 г. за условията и реда за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване
Издадена от Министър на здравеопазването, обнародвана в Държавен вестник, бр. 28, от 28.3.2014 г.  
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди
Издадена от Министър на здравеопазването, обнародвана в Държавен вестник, бр. 3, от 10.1.2014 г.  
Наредба № 5 от 10 декември 2013 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Вирусология“
Издадена от Министър на здравеопазването, обнародвана в Държавен вестник, бр. 2, от 7.1.2014 г.
Наредба № 4 от 10 декември 2013 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Урология“
Издадена от Министър на здравеопазването, обнародвана в Държавен вестник, бр. 2, от 7.1.2014 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
Издадена от Министъра на здравеопазването, обнародвана в Държавен вестник брой 81, от 17.9.2013 г.
12345...
Назад