Начало Комисия по позит...
Комисия по позитивен лекарствен списък

Заявление за включване, изключване или промяна на лекарствен продукт /Приложение 1/ Свали файл
Указания относно необходимите документи за изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък Свали файл
Указания относно необходимите документи за включване или промяна на лекарствени продукти в Позитивния лекарствен списък Свали файл
Списък /Приложение 3/ Свали файл
Декларация за верността на данните /Приложение 2/ Свали файл

Покана
Протоколи
Състав на Комисията по позитивен лекарствен списък
Назад